Nieuws

 1. CU_SGP_Logo
  Door CU SGP Doetinchem op 22 april 2021 om 08:00

  Fractie bericht

  Fractie - De fractie vergadert nu alweer maanden digitaal, nadat we vorige jaar rond de zomer enkele keren bij elkaar geweest waren in het stadhuis van Doetinchem. Het digitaal vergaderen gaat prima, maar we missen de echte ontmoeting. Verder hebben we mooi nieuws te melden over de fractie, namelijk dat dat we behoorlijk uitgebreid zijn!

  Lees meer over "Fractie bericht"
 2. CU_SGP_Logo
  Door CU SGP Doetinchem op 22 april 2021 om 08:00

  Van de wethouder

  Het COVID-19 virus houdt ons allemaal al meer dan een jaar lang in de greep. Dit heeft grote consequenties voor ons allemaal. Met goedkeuring van de gemeenteraad heeft het college de ruimte gekregen om een aantal zaken voor onze ondernemers en voor verenigingen/stichtingen in gang te kunnen zetten.

  Lees meer over "Van de wethouder"
 3. CU_SGP_Logo
  Door CU SGP Doetinchem op 2 december 2020 om 16:20

  Nieuwsbrief

  Het jaar loopt alweer op zijn eind. Wie had ooit kunnen bedenken dat dit jaar zo zou verlopen. Corona houdt ons in de greep. Hopelijk verandert de situatie in 2021 snel, zodat we weer menselijk contact kunnen hebben!

  Lees meer over "Nieuwsbrief"
 4. CU_SGP_Logo
  Door CU SGP Doetinchem op 6 november 2020 om 09:00

  Bijdrage CU-SGP Algemene beschouwingen 2020

  Gisteren waren de Algemene beschouwingen 2020 en werd de begroting voor 2021 vastgesteld. Lees hier de bijdrage van gemeenteraadslid Ewout de Jong.

  Lees meer over "Bijdrage CU-SGP Algemene beschouwingen 2020"
 5. Bootvluchtelingen
  CU_SGP_Logo
  Door CU SGP Doetinchem op 16 juli 2020 om 20:35

  Motie Vluchtelingenkinderen uit Griekenland aangenomen door Doetinchemse raad

  Samen met Groen Links, D66, PvdA, SP, Partij voor Lokaal Maatwerk, GemeenteBelangen Doetinchem, Lokaal Belang Doetinchem en fractie Hubers hebben wij vanavond een motie ingediend om aandacht te blijven vragen voor de situatie op de Griekse eilanden. Waar o.a. alleenstaande minderjarigen vastzitten in smerige en onveilige tentenkampen.

  Lees meer over "Motie Vluchtelingenkinderen uit Griekenland aangenomen door Doetinchemse raad"
 6. CU_SGP_Logo
  Door CU SGP Bronckhorst op 11 mei 2020 om 09:00

  Corona en ziekenhuizen

  Corona - De impact van het coronavirus op de samenleving is enorm. Ouderen voelen zich geïsoleerd en eenzaam, anderen verliezen hun werk en ondernemers zien het voorbestaan van hun bedrijf op de tocht staan. Onze fractie leeft mee met de zieken en de nabestaanden en heeft heel veel waardering voor de haast bovenmenselijke inspanning die wordt geleverd door de zorgverleners en mensen in de vitale beroepen met daarbij het risico voor de eigen gezondheid.
  Ook van het college en de burgemeester wordt veel gevraagd, daarnaast is GRIP 4 in werking getreden, dat betekent dat de coördinatie van hulpdiensten (tijdelijk) niet lokaal maar regionaal worden aangestuurd.

  Lees meer over "Corona en ziekenhuizen"
 7. BESTUUR, ORGANISATIE EN BEDRIJFSVOERING
  CU_SGP_Logo
  Door CU SGP Doetinchem op 22 april 2020 om 09:00

  Vergadering raad digitaal

  Op donderdag 23 april vergadert de raad van de gemeente Doetinchem voor het eerst digitaal. De raadsleden vergaderen vanuit huis en zijn digitaal met elkaar verbonden. Je kunt de vergadering volgen via de livestream op https://besluitvorming.doetinchem.nl.

  Landelijke wetgeving in verband met de bestrijding van het coronavirus maakt het mogelijk dat de gemeenteraad tijdelijk digitaal besluiten neemt. De raadsleden loggen in vanuit huis in een digitale vergaderzaal. De voorzitter kan in deze digitale raadzaal bepalen wie het woord krijgt. De voorzitter en griffier zijn als enigen fysiek aanwezig in de raadzaal.

  Alle raadsbijeenkomsten vinden voorlopig plaats in deze digitale raadzaal.

  Lees meer over "Vergadering raad digitaal"
 8. gemeentehuis dtc
  CU_SGP_Logo
  Door CU SGP Doetinchem op 26 november 2019 om 10:39

  Financiële uitdagingen in onze gemeente

  Er is momenteel veel te doen in de media over de financiën van gemeenten. U heeft er ongetwijfeld wat van meegekregen. Gemeenten ontvangen hun inkomsten voor een groot deel van de Rijksoverheid. Die inkomsten lopen terug, terwijl gemeenten wel verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van wettelijke taken. Met name in het sociaal domein zijn budgetten niet toereikend voor de werkelijke kosten.

  Lees meer over "Financiële uitdagingen in onze gemeente"
 9. Henk.jpeg
  CU_SGP_Logo
  Door CU SGP Doetinchem op 26 november 2019 om 10:00

  Keuzerichtingen en begroting 2020

  De afgelopen maanden hebben voor het college en mij als ‘trekkend’ portefeuillehouder financiën in het teken gestaan van de keuzerichtingen/bezuinigingen en de begroting 2020. Rond half juni kregen we inzicht in een jaarlijks oplopend tekort van €9 naar €12 miljoen voor de gemeente Doetinchem, op een begroting van €225 miljoen. Het tekort is ontstaan doordat we in mei veel minder geld van het Rijk kregen voor onze uit te voeren taken en sterk oplopende kosten in de zorg.

  Lees meer over "Keuzerichtingen en begroting 2020"
 10. CU_SGP_Logo
  Door CU SGP Doetinchem op 11 november 2019 om 14:24

  Bijdrage Ewout de Jong Algemene Beschouwingen gemeenteraad Doetinchem 7 november jl.

  Vooraf zouden we een drietal punten willen benoemen.

  1. Hoe staan wij in de politiek
  2. Wat vinden wij als ChristenUnie-SGP in Doetinchem belangrij
  3. Hoe om te gaan met de tekorten
  Lees meer over "Bijdrage Ewout de Jong Algemene Beschouwingen gemeenteraad Doetinchem 7 november jl."