Samenstelling

Fractievoorzitter – Ewout de Jong
Ik wil graag iets betekenen voor al onze inwoners én dat vanuit een Bijbels perspectief.

Vragen? Mail gerust naar: m.e.dejong@icloud.com

Technisch fractievoorzitter – Johan Nahuis
Als voorzitter van het bestuur van de ChristenUnie in Doetinchem-Bronckhorst ben ik actief in de fractie CU-SGP. De samenleving dat zijn wij allemaal. Om onze omgeving leefbaar te krijgen en te houden, moet je samen nadenken wat goed is voor ons allen maar ook voor ieder individu. Meedenken en meepraten om goed beleid voor Doetinchem te ontwikkelen is van groot belang. Ik doe dat vanuit mijn eigen christelijke achtergrond en dat is wel zo makkelijk want dan weet ik (meestal) waar het over gaat. In de samenspraak met anderen gaat het dan ergens over en kun je samen de koers uitstippelen. Met altijd een helder en duidelijk doel; namelijk bijdragend aan een mooi en leefbaar Doetinchem.

Vragen? Mail gerust naar: christenuniedoetinchem@gmail.com

Fractiesecretaris – Matthijs Hoogendoorn
Mijn naam is Matthijs Hoogendoorn, 20 jaar oud en in het dagelijks leven derdejaarsstudent bestuurskunde aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. In het najaar van 2013 ben ik betrokken geraakt bij het werk van de steunfractie van ChristenUnie-SGP Doetinchem. Sinds de verkiezingen van 2014 ben ik fractiesecretaris en in maart 2017 ben ik geïnstalleerd als raadsopvolger. Waarom ik mij inzet voor ChristenUnie-SGP? Het belang van het lokaal bestuur is de laatste jaren toegenomen. Aan gemeenten de taak om zo goed mogelijk invulling aan te geven aan deze verantwoordelijkheden. ChristenUnie-SGP staat voor rentmeesterschap in de breedste zin van het woord, een meerjarig sluitende en gezonde begroting, met nadrukkelijke aandacht voor de mens áchter de cijfers. Zomaar enkele van onze speerpunten zonder volledig te kunnen zijn. Heeft u vragen of opmerkingen over gemeentelijk beleid of wilt u geheel vrijblijvend een fractievergadering bijwonen? Schroom dan niet om contact op te nemen!

Vragen? Mail gerust naar: matthijshoogendoorn@solcon.nl

Steunfractielid – Fred Plass
Ik ben Fred Plass en mag mij inzetten voor een bijzonder stukje Nederland. Onze gemeente en onze streek is het waard om met respect behandeld te worden. Ikzelf woon in Gaanderen, vlakbij het mooie buitengebied. De mens lijkt hier in evenwicht met zijn omgeving. Maar ook bij ons staan sociale verbanden onder druk. Onze medemens moet centraal staan en zoals in Micha 6-8 staat: ‘Niets anders dan recht doen en trouw te betrachten’.

Vragen? Mail gerust naar: faplass@gmail.com