'Lees verder' fractie Bronckhorst juli 2019

We hebben een taakverdeling binnen de fractie: 
- Ardi neemt de voorstellen op de Sociaal Domein (Jeugdzorg, Ouderenzorg, Wet maatschappelijke Ondersteuning) voor haar rekening. 
- Frans doet dat met betrekking tot de Omgevingswet. (Bouwen, ruimtelijke plannen endergelijke)
- Anton verdiept zich in de financiële kant van de Gemeente Bronckhorst. (Begroting, Jaarrekening ).
- Dick behandelt, als Raadslid, alle voorstellen in de gemeenteraad.

Ook hebben wij zitting gehad in diverse sollicitatiescommissies: Er is een rekenkamercommissie, een interim-griffier en een nieuwe griffier benoemd. Daarnaast proberen we in alle commissies en werkgroepen minstens één vertegenwoordigerte hebben, om zo goed mogelijk op de hoogte te zijn. Al met al komt er heel veel op ons af en wij willen u dan ook vragen om gebed voor wijsheid en kracht van boven!

Met vriendelijke groet, namens de fractie, Dick Ebbers