Kandidatenlijst 2018

01- Henk Bulten

Ik ben Henk Bulten (1970), geboren en getogen in Doetinchem.

Samen met mijn vrouw en 4 kinderen woon ik aan de rand van onze prachtige stad met uitzicht op de Kruisbergse bossen.

Diverse opleidingen en cursussen en trainingen op het gebied van zowel de elektrotechniek, werktuigbouwkunde, bedrijfsleiding en management heb ik in Doetinchem, regionaal en landelijk met succes gevolgd.
Met een fulltime baan en diverse kerkelijke activiteiten heb ik mijn weg midden in de samenleving gevonden.

SGP-ChristenUnie neemt sinds 1994 deel in de raad.
Vanaf 1998 ben ik politiek actief in de fractie van SGP-ChristenUnie Doetinchem .
Naast het fractiewerk heb ik - tot mijn raadslidmaatschap - ook zitting in het SGP bestuur Doetinchem-Bronckhorst gehad waarvan het grootst aantal jaren als voorzitter.

In 2005 ben ik als raadsopvolger in de raad begonnen en heb het politieke handwerk vanaf toen geleerd.
Bij de verkiezingen van 2010 was ik lijsttrekker van SGP-ChristenUnie. Ook in 2014 was dit het geval.
Precies 20 jaar nadat onze fractie voor het eerst in de raad kwam, mogen we nu een wethouder leveren, met in de portefeuille: Financiën, Grondzaken, Recreatie& Toerisme en Nutsbedrijven.
Een verantwoordelijke post, waarin een grote uitdaging ligt. In een tijd waarin niet alles vanzelf zal gaan en er duidelijke keuzes zullen moeten worden gemaakt.

Wat drijft me?

  • Allereerst probeer ik alles te doen vanuit de Bijbel, het Woord van God. Dat is de basis voor mijn handelen;
  • We moeten omzien naar onze naaste, elkaar helpen en steunen waar mogelijk;
  • De schepping is van God gegeven die mogen en moeten we als rentmeester beheren en niet alleen verbruiken;
  • Bedreigingen zie ik als uitdaging en wil ik omzetten naar kansen;
  • Denken, analyseren en doen vanuit hoofdlijnen en visie is mijn manier van werken;
  • Gebruik je netwerk en vergroot hiermee elkaars kracht;
  • Altijd moet er een (nieuwe) uitdaging zijn, dat blijft je scherp houden.

2 Ewout de Jong Doetinchem

Ik wil graag iets betekenen voor al onze inwoners én dat vanuit een Bijbels perspectief.

3 Fred Plass Gaanderen

Ik ben Fred Plass en mag mij inzetten voor een bijzonder stukje Nederland. Onze gemeente en onze streek is het waard om met respect behandeld te worden. Ikzelf woon in Gaanderen, vlakbij het mooie buitengebied. De mens lijkt hier in evenwicht met zijn omgeving. Maar ook bij ons staan sociale verbanden onder druk. Onze medemens moet centraal staan en zoals in Micha 6-8 staat: ‘Niets anders dan recht doen en trouw te betrachten’.

4 Matthijs Hoogendoorn Doetinchem

Mijn naam is Matthijs Hoogendoorn, 20 jaar oud en in het dagelijks leven derdejaarsstudent bestuurskunde aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. In het najaar van 2013 ben ik betrokken geraakt bij het werk van de steunfractie van ChristenUnie-SGP Doetinchem. Sinds de verkiezingen van 2014 ben ik fractiesecretaris en in maart 2017 ben ik geïnstalleerd als raadsopvolger. Waarom ik mij inzet voor ChristenUnie-SGP? Het belang van het lokaal bestuur is de laatste jaren toegenomen. Aan gemeenten de taak om zo goed mogelijk invulling aan te geven aan deze verantwoordelijkheden. ChristenUnie-SGP staat voor rentmeesterschap in de breedste zin van het woord, een meerjarig sluitende en gezonde begroting, met nadrukkelijke aandacht voor de mens áchter de cijfers. Zomaar enkele van onze speerpunten zonder volledig te kunnen zijn. Heeft u vragen of opmerkingen over gemeentelijk beleid of wilt u geheel vrijblijvend een fractievergadering bijwonen? Schroom dan niet om contact op te nemen!

5 Christine van den Akker Doetinchem

Christine van den Akker (34) Sinds 9 jaar woon ik samen met mijn man in Doetinchem. Sinds enkele jaren ben ik thuis voor de opvoeding van onze 3 kinderen en onze 4de op komst. Daarnaast ben ik van huis uit actief als zelfstandig ondernemer. Binnen de plaatselijke partij ben ik betrokken als bestuurslid van de CU. Dit omdat ik graag als christen mijn stem wil laten horen in Doetinchem en daartoe anderen ook de mogelijkheid wil bieden.

6 Thom Ebbers Doetinchem

Ik ben Thom Ebbers (25 jaar) en woonachtig in Doetinchem. In het dagelijkse leven ben ik media-adviseur bij de Erdee Media Groep. Daarnaast ben ik actief in het bestuur van de SGP Afdeling Achterhoek en is het de tweede keer dat ik meedraai in het Doetinchemse campagneteam. Samen met de andere campagneteamleden doen we ons uiterste best om de ChristenUnie-SGP in Doetinchem letterlijk en figuurlijk een gezicht te geven!

7 Johan Nahuis Doetinchem

Als voorzitter van het bestuur van de ChristenUnie in Doetinchem-Bronckhorst ben ik actief in de fractie CU-SGP. De samenleving dat zijn wij allemaal. Om onze omgeving leefbaar te krijgen en te houden, moet je samen nadenken wat goed is voor ons allen maar ook voor ieder individu. Meedenken en meepraten om goed beleid voor Doetinchem te ontwikkelen is van groot belang. Ik doe dat vanuit mijn eigen christelijke achtergrond en dat is wel zo makkelijk want dan weet ik (meestal) waar het over gaat. In de samenspraak met anderen gaat het dan ergens over en kun je samen de koers uitstippelen. Met altijd een helder en duidelijk doel; namelijk bijdragend aan een mooi en leefbaar Doetinchem.

8 Kees-Jan Klap Doetinchem

Kees-Jan Klap (34), opgegroeid in Doetinchem, rijinstructeur en ondernemer. Ik zit al langer in de steunfractie van de ChristenUnie SGP met als taak het mede ondersteunen van ons raadslid. Bij de komende raadsverkiezingen voor onze mooie gemeente mag ik de ChristenUnie SGP op plaats 8 van de lijst vertegenwoordigen. Daarnaast ben ik actief in het campagneteam. Ik heb een enorme passie voor alles wat met verkeer en veiligheid te maken heeft en daarom liggen de thema’s bereikbaarheid, openbare orde en veiligheid mij nauw aan het hart. Mijn speerpunten: Samenleven doe je niet alleen, niemand valt buiten de boot Onderlinge betrokkenheid binnen familie, kerk en verenigingen stimuleren Bereikbaarheid waarbij veiligheid voorop staat Verdubbeling van de Europaweg Liefde voor en betrokkenheid tot onze medemens zijn mijn diepste drijfveren met christelijke waarde en normen hoog in het vaandel gebaseerd op de Bijbel. Het is fijn om zo politiek te mogen bedrijven. Ik ben een netwerker en verbinder en denk altijd in kansen en zet me in om u/jou te mogen vertegenwoordigen. Mijn motto is “Wie goed doet goed ontmoet”. Politiek bedrijven is met elkaar de samenleving vorm geven. Onze mooie gemeente is toch van ons allemaal. Mag ik op u/jou stem/steun rekenen? Stem ChristenUnie SGP lijst 9 op 21 maart a.s. Vragen? Mail gerust naar: kjklap@gmail.com

9 Marga Rutjes Doetinchem

Marga Rutjes (63) is al jaren maatschappelijk betrokken bij werkzaamheden die liggen op het vlak van armoedebestrijding en eenzaamheid. Niet alleen persoonlijk maar ook via stichtingen waar ze, middels o.a. bestuurswerkzaamheden, zich inzet voor deze doelgroepen. Ze is o.a. coach van het Maaltijdproject in Het Nieuwe Dijkhuis en voorzitter van Stichting Kruisberg. Deze laatste stichting zet zich al jaren in om o.a. aan vluchtelingen goede kleding te verstrekken. Als psycho-pastoraal werker en Diaken is ze verbonden aan een evangelische kerk.

10 Arnold Groot Wassink Doetinchem

Arnold Groot Wassink, 65 jaar jong! Sinds enkele jaren ben ik als vrijwilliger coordinator van Voedselbank Doetinchem. Verder werk ik mee in de steunfractie. Ook ben ik bezig met zorg pastoraat. Mijn drive is het welzijn van alle inwoners van Doetinchem vanuit bijbels perspectief!

11 Erik Lammers Doetinchem

Even voorstellen. Ik ben Erik Lammers, 54 jaar, getrouwd met Marianne, 2 dochters, 2 schoonzoons en 2 kleinzoons. Ik werk als directeur op een christelijke basisschool in Doetinchem. Ik ben fan van God, praktisch doelgericht en ik streef naar verbondenheid. Mijn meest kenmerkende thema's zijn verantwoordelijkheidsbesef, organisatievermogen, verbondenheid, individualisering (team bouwen door unieke talenten van teamleden) en relatievorming. Ik ben bevlogen, enthousiast, betrokken bij en bewogen met de ander. Ik streef ernaar anderen in hun talenten te laten bloeien. Ik sta voor dienend leiderschap.

12 Henry Hendriksen Doetinchem

13 Bart van Toor Doetinchem

Bart van Toor is 30 jaar en als docent wiskunde verbonden aan Het Ulenhofcollege. Ook is hij voorzitter van zaalvoetbalvereniging Zavodo76 in Doetinchem. 'De gedachte van de partij om vanuit liefde en geloof anderen een stap voorwaarts te laten maken in hun leven, is dezelfde drive die mij in beweging brengt. Dat doe ik in mijn werk, maar ook wanneer ik bijvoorbeeld nadenk over de organisatorische koers van onze kerk. Een stap voorwaarts maken en dingen verbeteren, doe je niet alleen. Daar heb je anderen voor nodig. Daarom: Samenleven doe je niet alleen.

14 Frank Mulder Wehl

15 Evert Ebbers Doetinchem

Mijn naam is Evert Ebbers, 51 jaar oud en getrouwd met Liesbeth. Ik ben vader van 3 dochters en een zoon. Sinds 1997 heb ik een hoveniersbedrijf waar ik met enkele medewerkers met veel plezier werkzaam in ben. Naast mijn werk ben ik jarenlang actief geweest in werkgroepen, zoals Werkgroep Erfbeplanting en ben ik Lid van de Vereniging Hoveniers en Groenvoorzieners (VHG). Kerkelijk ben lid van de Christelijke Gereformeerde Kerk waar ik actief betrokken ben of ben geweest bij diverse commissies, kerkenraadswerk, en jeugdwerk. Vrijwilligerswerk: Het Passion in Hummelo, waar ik het tuin- en terreinonderhoud help organiseren. Hobby’s en Sporten: Geitenhouder (Nederlandse Landgeiten) (Berg)wandelen, schaatsen, mountainbiken

16 Siebe Schot Doetinchem

Siebe Schot (36): "Met veel plezier woon ik met mijn vrouw en 4 kinderen in het mooie Doetinchem. Ik geloof dat de vertegenwoordiging van de CU-SGP Bronckhorst-Doetinchem in de gemeenteraad er aan kan bijdragen dat dit zo blijft. De CU-SGP Bronckhorst-Doetinchem staat voor een duidelijk christelijk geluid en baseert haar standpunten op Bijbelse principes, maar staat ook midden in de maatschappij en gaat actuele vraagstukken niet uit de weg. Ik wil er graag aan bijdragen dat de we dit geluid ook in de gemeenteraad kunnen laten horen. Ik ga naar de Gereformeerde gemeente in Doetinchem. Ik ben eigenaar van een begrazingsbedrijf, dat o.a. werkzaam is in Doetinchem."

17 JanWillem Luiten Doetinchem

JanWillem Luiten (50), getrouwd met 3 kinderen en al 20 jaar woonachtig in Doetinchem. Ik geloof dat onze stad een mooiere en betere plek wordt als we de kunst verstaan om Gods principes daar werkbaar te maken. Ik ben jarenlang jongerenwerker geweest in de Pinkster Gemeente Doetinchem en wil die kennis en ervaring graag daarvoor inzetten.

18 Geert-Jan Ebbers Doetinchem

Geert-Jan Ebbers (32): In het dagelijks leven ben ik projectmanager bij merkenbouwer Brndz in Rijssen. Hoewel ook dit alles met communicatie te maken heeft heb ik mijn interesse in politiek opgedaan tijdens mijn studie Ruimtelijke ontwikkeling en Stedenbouwkunde. In het verleden heb ik 4 jaar in het bestuur van de partij gezeten en de afgelopen periode ben ik onderdeel geweest van de selectie- en adviescommissie. In de komende tijd wil ik mij waar mogelijk inzetten voor de gemeente waarin in woon.

19 Gerrit Ebbers Doetinchem

20 Niels Bulten Doetinchem

Niels Bulten, 27 jaar. Ik werk als software engineer bij een machinebouwer. Sinds een aantal jaren ben ik betrokken bij de CU-SGP in de gemeente Doetinchem en later ook Bronkhorst. Ik verzorg het techhnische gedeelte van de website. Dus ik zorg er voor dat de informatie gepubliceerd kan worden op onze website.

21 André Hendriksen Doetinchem