Fractiesecretaris – Matthijs Hoogendoorn

Mijn naam is Matthijs Hoogendoorn, 20 jaar oud en in het dagelijks leven derdejaarsstudent bestuurskunde aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. In het najaar van 2013 ben ik betrokken geraakt bij het werk van de steunfractie van ChristenUnie-SGP Doetinchem. Sinds de verkiezingen van 2014 ben ik fractiesecretaris en in maart 2017 ben ik geïnstalleerd als raadsopvolger. Waarom ik mij inzet voor ChristenUnie-SGP? Het belang van het lokaal bestuur is de laatste jaren toegenomen. Aan gemeenten de taak om zo goed mogelijk invulling aan te geven aan deze verantwoordelijkheden. ChristenUnie-SGP staat voor rentmeesterschap in de breedste zin van het woord, een meerjarig sluitende en gezonde begroting, met nadrukkelijke aandacht voor de mens áchter de cijfers. Zomaar enkele van onze speerpunten zonder volledig te kunnen zijn. Heeft u vragen of opmerkingen over gemeentelijk beleid of wilt u geheel vrijblijvend een fractievergadering bijwonen? Schroom dan niet om contact op te nemen!

Vragen? Mail gerust naar: matthijshoogendoorn@solcon.nl